Radek Svoboda: +420 773 005 950

Ceník:

Platnost od 1.1.2013 Cena
skupina B osobní auto. 8.500 Kč
Při vyhlášených akcích autoškoly na jednotlivé měsíce se cena liší.

Ve skupině 3 – 5 žáků může být poskytnuta sleva na kurzovném ve výši od 200,- Kč do 500,-Kč (společné zahájení kurzu v určitém dni) na jednoho žáka.

Poskytuji slevu smluvním partnerům ve výši cca 250 -330 Kč pro pojištěnce Ministverstva vnitra ČR.
kondiční či zdokonalovací jízda – 2 vyučovací hodiny   350 Kč
konzultace z pravidel silničního provozu 2 vyučovací hodiny 250 Kč
prostoj jízda – neonluvená jízda 2 vyučovací hodiny 150 Kč
školení řidičů – referentů za osobu 200 Kč
výukové CD pro uchazeče 200 Kč
 
Poplatky pro autoškolu – zkoušky při stupni hodnocení - NEPROSPĚL:
každá opravná zkouška PPV - pravidla silničního provozu 100 Kč
každá opravná zkouška PJ – praktická jízda 500 Kč
 
Povinný poplatek za zkoušky – Magistrát města Teplice
Základní poplatek PPV,NKÚ,PJ (uhradit před zkouškami) 700 Kč
opravné zkoušky - PPV 100 Kč
opravné zkoušky - PJ 400 Kč

Upozornění:

Pokud byla uhrazena platba za kurzovné a do 6 měsíců od zahájení nebude nasledně pokračováno v kurzu ,bude 7 měsíc odpočítano z ceny režijní poplatek ve výši 2 000,-Kč.
Každý další započatý měsíc – režijní poplatek autoškoly ve výši 1000,-Kč. Maximální doba kurzu je 18 měsíců. Po této době se kurzovné nevrací!!!!!!!!!

Děkuji za pochopení.

sodexo